Utbyggnaden klar

Uppdatering 16/3: Idag på förmiddagen blev även de sista 14 färdiga så nu ska allt vara uppe igen.

Enligt vår leverantör BRS Networks så är arbetet med kapacitetsökningen till västra sidan om Toftavägen nu klart. Åtminstone för merparten av våra medlemmar – ännu återstår 14 anslutningar som kommer att göras färdiga imorgon bitti (fredag 16/3).

Om internetanslutningen eller TV-boxen inte fungerar som den ska så starta om all utrustning (konverter, router och TV-box) och vänta tills de ansluter.

Planerat underhåll 12-19 mars

Påminnelse till alla medlemmar som har hus väster om Toftavägen.

Vi informerade i slutet på januari angående en planerad utbyggnad av fibernätet väster om Toftavägen. Vi har nu närmare gått igenom med BRS vad som behöver göras. Vi har då förstått att det kommer att ta längre tid än vad vi först trodde. Befintliga fiberkablar måste blåsas ur och nya större fiberkablar ska blåsas i och i noden måste en ny s. k ODF (där all fiber anslutes) monteras in. Det betyder att samtliga anslutningar (för alla abonnenter väster om Toftavägen) kommer att brytas för att sedan anslutas igen i den nya ODF-en. Bara arbetet med att svetsa alla anslutningar kommer förmodligen att ta två arbetsdagar och det totala arbetet kommer förmodligen att ta upp till 5 arbetsdagar. Vi hoppas att kylan inte ställer till det för oss, det kan uppstå problem med isproppar i slangarna mm.
De som berörs av avbrottet kommer inte att ha varken internet, TV eller telefon via bredbandet.
Arbetena kommer att påbörjas måndagen den 12 mars och förmodligen pågå hela veckan. När anslutningen är uppe igen kan det behövas en omstart av all utrustning hemma hos er! (Kom ihåg att starta om både konverter och router)

Vi ber om ursäkt för avbrottet, men det är tyvärr nödvändigt för att göra det möjligt för alla nya fastigheter att ansluta till vårt nät.
Vi har tidigare inom styrelsen bestämt att de som vill ha kompensation för avbrottet har möjlighet att få en ersättning om max 100 kr. Då räknade vi med att avbrottet skulle vara högst två dagar. För er som har haft avbrott och vill ha kompensation för detta, mejla och tala om för oss hur många dagar avbrottet varade. Skicka ett mejlet till föreningen (info@etfiber.se) med ert namn och kontonummer (inklusive clearingnummer).

Utökning av kapacitet

Vår fiberförening tillhör ju en av de största på Gotland och anslutningen av nya medlemmar är fortsatt hög. Under det senaste året har vi anslutit ca 35 st, varav närmare 20 från området väster om Toftavägen. Medlemsinströmningen är större än vi räknade med från början och nu når vi snart kapacitetstaket när det gäller fastigheterna som ligger väster om Toftavägen. Därför behöver vi göra en utbyggnad av nätet för detta område.

Vi blir därför tvungna att byta ut stamledningar som går från noden som finns vid bageriet. De befintliga ledningarna måste dras ur och nya, större, måste blåsas i. Detta kommer innebära att förbindelsen bryts och det påverkar ju både internet, TV och de som har fast telefoni via bredbandet. Hur lång tid avbrottet blir är svårt att säga exakt men BRS tror att det tar en till två dagar.

Samtliga medlemmar som är berörda får nu i dagar e-post om detta så att vi i god tid förvarnar om avbrottet. Arbetena kommer att påbörjas måndagen den 12 mars.

Vi är naturligtvis ledsna för att inte kunna ha kontinuerlig leverans av bredband men inser också att förstärkningen av nätet är behövlig. Vi har inom styrelsen bestämt att de som vill ha kompensation för avbrottet har möjlighet att få en ersättning om max 100 kr. Det som berörs av avbrottet och vill ha ersättning ska skicka ett mejl till föreningen (et-fiber@hotmail.se) med sitt namn och kontonummer, inklusive clearingnummer.

Föreningsstämman

Måndagen den 1 maj hade föreningen ordinarie föreningsstämma i Tofta bygdegård. Till mötet slöt 18 av föreningens medlemmar upp.

Ordföranden Per Ahlström inledde stämman och föredrog tillsammans med sekreterare Birgitta Siltberg 2016 års verksamhetsberättelse. Totalt hade styrelsen nio möten under året där man bland annat beslutat att teckna ett serviceavtal med BRS Networks för att trygga driften av nätet. Vidare har styrelsen gjort en ny struktur på hemsidan och fastslagit principer för hur efteranslutningar ska betalas. 12 nya anslutningar har kommit till under året så det vid årsskiftet fanns 579 aktiva anslutningar i föreningens nät.

Kassören Stellan Bolin föredrog det ekonomiska resultatet som landade i ett överskott på 98 tkr. Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Stämman beslöt vidare att hålla medlemsavgiften oförändrad på 200:-/år samt att välja om de styrelseledamöter som stod på tur att avgå. En stadgeändring rörande flera paragrafer i stadgarna beslutades också, helt i enlighet med styrelsens förslag. Den innebär bland annat att bostadsrättsinnehavare nu kan bli medlemmar samt att takbeloppet för insats höjdes till 30 tkr för enskilda anslutningar och 15 tkr för sidobyggnader.

Mötet avslutades med trevlig samvaro kring kaffe och utmärkt fikabröd från Tofta Strandbageri. Till nästa års stämman laddar vi inför 5-årsfirandet!

Föreningsstämma 1 maj

Alla medlemmar i vår förening hälsas välkomna till  föreningsstämma i Tofta bygdegård den 1 maj kl. 18:30. Vid stämman kommer sedvanliga förhandlingar att hållas, föredragningslistan framgår av kallelsen som även skickats ut via e-post idag skärtorsdag.

Under stämman kommer styrelsen också att lägga fram en stadgeändring vilken som både omfattar de ändringar som beslöts på förra årets stämma men även ett antal nya.

Övriga handlingar till stämman såsom verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till medlemmar på begäran, skicka e-post till info@etfiber.se

Välkomna!

Styrelsen

Styrelsemöte 23/1

Styrelsen hade möte måndagen den 23 januari i Eskelhems prästgård. På mötet konstaterades att de efteranslutningar som enligt avtal med Bredbandsbolaget skulle driftsättas den 1 december blivit försenade. Bredbandsbolaget har gått med på att stå för kompensationen till dessa.

Vidare informerades om att ett strömavbrott på Tofta södra orsakat ett avbrott på fyra timmar för de som är anslutna dit. Det visade sig då att UPSen i noden behöver byta batterier vilket styrelsen uppmanar Bredbandsbolaget att göra omedelbart. Dessutom diskuterades alla de efteranslutningar som är på gång till sommaren, det ser ut att bli rekord.

Till sist förbereddes årets årsmöte. Datum fastställs på nästa styrelsemöte som hålls den 13 mars.

Styrelsemöte 5/12

Styrelsen träffades måndagen den 5 december för årets sista möte. Kassören la fram en ekonomisk rapport som visar att året antagligen kommer att sluta på ungefär plus minus noll. Vi fick även rapport från det pågående arbete med att efteransluta fem fastigheter i Toftaområdet och planerna för sommarens efteranslutningar som ser ut att bli många fler. Vi välkomnar de fem nya medlemmarna i föreningen.

Till sist berättade även sekreterare att Bredbandsbolaget beslutat utöka kanalutbudet i TV-tjänsten, mer information om detta finns här: http://www.bredbandsbolaget.se/fler-kanaler.html

Styrelsemöte 24/10

Vi testar en ny giv och ger korta referat från styrelsemötena här på hemsidan. Vid senaste mötet den 24/10 togs följande upp:

  • Ny lag för ekonomiska föreningar. Birgitta Siltberg hade gått igenom alla ändringar i den nya lagen för att se hur det kommer att påverka oss. Några stadgeändringar kommer att behövas som styrelsen återkommer med till årsstämman.
  • Svartfiber. Vi har fått förfrågan från ett företag om att hyra sk svartfiber, dvs man hyr bara tråden och fixar själv kommunikationen. Det kan innebära en liten intäkt för föreningen. Diskussionen med motparten ska fortsätta.
  • Nya anslutningar. Till 1 december i år har vi fyra nya anslutningar på gång och till nästa sommar ett stort antal i Smågårde. Sista dag för att anmäla sig till sommaren är 1 april.
  • Serviceavtal. Styrelsen beslöt på förra mötet att teckna serviceavtal med BRS Networks gällande akuta jobb på nätet. Det innebär att vi nu är garanterade max ett dygns inställelsetid vid större fel (>20 anslutningar). Syftet är att trygga driften i vårt nät.
  • Valberedning till Fibernät Gotland. Tage Appelvist kommer att representera föreningen i denna.
  • Förrättningssammanträde ledningsrätt. Per Ahlström tror att det kan komma att hållas efter nyår.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 5 december.