TV-box

För routerns funktioner läs mer

4 TV box felsökning
Det finns många orsaker till att du inte får en bild på din TV. En av de viktigaste för att boxen skall fungera med din tv är att rätt kablar används. Tjänsten bredbands-TV måste vara beställd genom föreningen och tillval skall beställas genom Telenors hemsida eller med din inloggning på deras hemsida.

4 A Tjänsten är ur funktion men du kan se på TV

Det kan hända att det kommer upp ett vitt meddelande att tjänsten är ur funktion men du kan se på TV. Effekten av detta är att du inte kan använda text TV, du kan inte hyra film och du kan inte se programöversikten.

Åtgärd 1: Stäng av boxen en minut efter att du har fått meddelandet. Slå på strömmen igen till boxen

Åtgärd 2: Kontakta Telenor.

4 B Bilden hackar och det låter fräsande och ibland ett klickande ljud
Tillfälligt kan detta uppstå då boxen skall uppdatera sin programvara samtidigt som man skall se på TV. Då bör man avvakta för att se om det upphör.

Åtgärd 1: Se till att TV-boxen har en egen kabel till routern.

Åtgärd 2: Kontrollera vilken uppkopplingshastighet TV-boxen har när det hackar. Detta gör du genom att koppla in en dator i nätverkskabeln som går till TV-boxen och surfa till Bredbandskollen.se. Om hastigheten är 76 Mbit/sec ner (den information som digitalt strömmar från servern till enheten) och 70 Mbit/sec upp (den information som strömmar digitalt från enheten till servern) eller högre värden är det okej. Om mätvärdet är lägre i någon riktning så är det något fel. Då behöver du kontakta Telenor. Om du då får låga värden när du mäter vid TV-boxen men normala värden vid routern så behöver du byta kabel mellan TV-boxen och routern.

4 C TV boxen startar inte, lampan lyser röd
TV-boxens lampa på ovansidan lyser röd och kan inte startas med fjärrkontrollen.
Åtgärd 1: Byt batterier i fjärrkontrollen och prova att på nytt starta boxen

Åtgärd 2: Bryt strömmen till TV-Boxen och sätt på strömmen efter någon minut.
Prova att starta boxen.

Åtgärd 3: Kontakta Telenor

4 D TV boxen startar men TV får ingen bild
TV- boxens lampa på ovansidan lyser grön och men det finns ingen bild på TV.

Åtgärd 1: Kontrollera på baksidan av TVn vilken ingång som används för boxen, gå in på TV:ns Meny och välj den ingången. Du som tidigare hade TV genom markbunden TV kom ihåg att man tryckte på 1:an på sin fjärrkontroll och sedan såg man kanal 1. Med en TV-box fungerar det annorlunda och den kommer in på en port på din TV som heter HDMI, ofta är ingången är märkt med 1, 2 eller 3. Här använder man TV:s egenskaper (tryck meny) för att ställa in rätt ingång och så väljer man OK med fjärrkontrollen.

Åtgärd 2: Kontrollera att nätverkskabeln sitter fast i TV-boxen på baksidan.

Åtgärd 3: Kontrollera att kabeln mellan TV och TV-box sitter i sina kontakter

Åtgärd 4: Ta bort alla kontakter och vänd på boxen, se bild.

Kontrollera att kortet som finns på bilden är korrekt isatt som det är på bilden. Om man har inspelningsbar box är detta inte nödvändigt.

Åtgärd 5: Kolla även punkt 3 C-D

Åtgärd 6: Bryt strömmen till boxen, sätt på strömmen igen, tryck direkt ner strömknappen på ovansidan i 10 sekunder och vänta tills den startar. Det skall komma upp en ruta där du skall slå ett fyrsiffrigt nummer på fjärrkontrollen. Vänta på att boxen skall starta.

Åtgärd 7: Kontakta Telenor.

4 E TV-boxen startar men lampan på ovansidan är gul och går inte att stänga av

TV boxen uppdateras med jämna mellanrum och kan då vara svår att stänga av. Vi rekommenderar därför att man inte stänga av den utan att den får vara på under natten. Nästa dag stänger man av och sedan startar man upp boxen igen.