Routerns funktion

Routerns funktioner

Vi rekommenderar att du kontrollera vilka lampor som lyser när det fungerar. Det blir då enklare att veta vad som är fel.

Vi börjar med en enkel genomgång av en router. Vår router har olika lampor för olika funktioner. Du kan ha en annan router men rubriken och vissa av lamporna är samma på de flesta routrarna. Vilken router du har är beroende av vilka tjänster du har valt. Alla kablar kopplas in via baksidan av routern. Kontrollera bruksanvisningen för den router du har för att få mer information. Om du har en annan router från Telenor än den som visas på bilden hänvisar vi till Telenor för support

Tekniska rekommendationer

Om man använder egna switchar rekommenderar vi att de skall klara av standarden 100/100 Mbit/sec. Telenor rekommenderar även att man inte dela nätverkskabel med någon annan enhet och att TV boxen har en egen kabel till routern.

Telenor använder sig av flera olika routrar, den vanligaste om man trippelplay (Bredband, TV och telefon) och om man bara bredband och TV så har man en Icotera. Denna router har ett snabbare trådlöstnätverk (WFI 6) Se längre för mer information.

Information Technicolor

 1. Phone/Voice (om man har tjänsten och aktiverat den)
  Det finns två lampor för phone, en för varje linje. Routern kan kopplas direkt till en telefon eller via telefonuttag i huset. I normalfallet skall kanal 1 lysa eller blinka när man lyfter telefonen.
 2. Internet
  Lampan ger besked om man har kontakt med internet, röd lampa innebär ingen kontakt och grön lampa innebär att den har kontakt med internet.
 3. WAN/broadband
  WAN betyder Wide Area Network. Lampan visar om routern har kontakt med noden eller inte. Röd lampa innebär att man inte har kontakt med noden.
 4. Ethernet
  Fyra olika lampor som indikerar att en enhet (med kabel) är inkopplad i routern. Exempelvis lyser lampan när TV-boxen är påslagen. Lampan blinkar vid användning inom nätverket och internet.
 5. Power
  Slocknar lampan power (strömtillförsel) så slocknar alla lamporna. När man startar om routern kommer just strömlampan att lysa men inte alla lamporna.
 6. Wireless
  Anger om trådlöst nätverk (wifi) är påslaget. Lyser lampan är nätverket i funktion och om lampan har slocknat är wifi avslaget.
 7. PÅ/AV WIFI/ECO
  Med den blå knappen (routern från Technicolor använder man knappen ECO) kan man reglera om man vill ha ett trådlöst nätverk eller om det skall vara avslaget. Om det är avslaget så håller man in knappen någon sekund och när man vill slå av det gör man detsamma. Det kan ta några sekunder innan routern reagerar att man slagit av eller på nätverket.

Icotera 4882-70

1 WPS Knapp, för direkt anslutning
WPS är en anslutningsstandard som finns i routers och är en förkortning på WiFi Protected Setup. WPS är skapad för att förenkla anslutning till olika hushållsenheter med hjälp av ett knapptryck på routern. WPS har dock en del sårbarheter när det kommer till dess användning som kan vara bra att känna till.

2. WAN/Broadband (Grön)
WAN betyder Wide Area Network. Lampan visar om routern har kontakt med noden eller inte. Röd lampa innebär att man inte har kontakt med noden.

3 Aktiv WIFI uppkoppling
Anger om trådlöst nätverk (wifi) är påslaget. Lyser lampan är nätverket i funktion och om lampan har slocknat är wifi avslaget.

Information uttag

1 WAN ingång
Routern skall anslutas med kabel från konvertern.

2. Utgång internet
Kabel från uttaget till en switch eller direkt till TV boxen

3. Lan utgångar
LAN är ett nätverk som täcker ett mindre geografiskt område, så som ett kontor, en våning eller en pumpstation. Så som namnen antyder, LAN är för mindre, lokala nätverk – medan WAN täcker större områden, så som städer, och också tillåter nätverk i olika länder att sammankopplas. WAN är täcker större geografiska områden som kan spänna över hela världen.

4 USB in/utgång
Här kan man koppla in en extern hårddisk så att alla i nätverket kan lagra sin information.