Historien

2012

Under vintern detta år samlas ett 60-tal personer för att lyssna på Tommy Andersson och Tommy Gardarfve, båda verksamma i Fardhem Linde Lojsta fiberförening, som informerar om fiber och hur man bygger detta. En arbetsgrupp om 9 personer bildas då med Per Ahlström som sammankallande, som ska arbeta med frågan för att se om det finns intresse bland de boende inom Eskelhem och Tofta att skaffa fiber.

Arbetsgruppen ser till att vi får en egen hemsida och egen mejladress, en broschyr trycks (med hjälp av bidrag från Leader Gotland) och delas ut till alla hushåll inom socknarna och ett flertal informationsmöten hålls i samband med vägföreningars årsmöten under sommaren.

Under sommaren genomförs också ett möte på Tofta Strandpensionat där ett 100-tal personer deltar. Anne Ståhl Mousa, IT-strateg från Region Gotland, Tomas Olsson från Telia, Tommy A och Tommy G informerar och svarar på frågor. Birgitta Siltberg, Stig Pettersson och Per Ahlström m fl deltar från arbetsgruppen och svarar även de på frågor från åhörarna.

Senare på hösten samlas ca 110 personer i Eskelhems bygdegård där Tommy Andersson, Birgitta Siltberg, Mikael Lindholm och Per Ahlström informerar. Det beslutas att arbetsgruppen ska arbeta fram stadgar och utlysa ett konstituerande möte för att bilda Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening.

2013

Under vintern detta år samlas ett 60-tal personer för att lyssna på Tommy Andersson och Tommy Gardarfve, båda verksamma i Fardhem Linde Lojsta fiberförening, som informerar om fiber och hur man bygger detta. En arbetsgrupp om 9 personer bildas då med Per Ahlström som sammankallande, som ska arbeta med frågan för att se om det finns intresse bland de boende inom Eskelhem och Tofta att skaffa fiber.

Arbetsgruppen ser till att vi får en egen hemsida och egen mejladress, en broschyr trycks (med hjälp av bidrag från Leader Gotland) och delas ut till alla hushåll inom socknarna och ett flertal informationsmöten hålls i samband med vägföreningars årsmöten under sommaren.

Under sommaren genomförs också ett möte på Tofta Strandpensionat där ett 100-tal personer deltar. Anne Ståhl Mousa, IT-strateg från Region Gotland, Tomas Olsson från Telia, Tommy A och Tommy G informerar och svarar på frågor. Birgitta Siltberg, Stig Pettersson och Per Ahlström m fl deltar från arbetsgruppen och svarar även de på frågor från åhörarna.

Senare på hösten samlas ca 110 personer i Eskelhems bygdegård där Tommy Andersson, Birgitta Siltberg, Mikael Lindholm och Per Ahlström informerar. Det beslutas att arbetsgruppen ska arbeta fram stadgar och utlysa ett konstituerande möte för att bilda Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening.

2014

Arbetet organiseras genom att tillsätta områdesansvariga, var noderna ska finnas och att sluta avtal med entreprenör för nedgrävning av fiber. Stellan Bolin utses till att vara projektledare. I slutet av januari tecknar föreningen ett avtal med Bredbandsbolaget (numera Telenor) på 7 år. Tjänsten är trippelplay med TV, bredband och telefoni till en kostnad på 240kr/månad. Abonnemang utan TV kostar 157kr.

Vid styrelsesammanträdet 21 juli 2014 är vi uppe i 572 intresseanmälningar. Nu börjar vi att leverera anslutningsboxar vid Nymans kiosk i Tofta och gamla affären i Eskelhem. Styrelsen upprättar markavtal med olika markägare.

I slutet av året delas konvertrar ut till hushållen i Tofta Bygdegård och i den gamla affären i Eskelhem.

2015

Nätet kommer igång i omgångar under januari och februari. Efter en stor arbetsinsats har vi lyckats skapa ett nät där 556 hushåll har fått bredband via fiber. Detta innebär att fler kan arbeta hemma, har fått del av ett större TV-utbud och möjlighet att ta del av digitala tjänster.

I avtalet med Bredbandsbolaget (Telenor) finns angivet att nya anslutningar får ske två gånger per år, 1 juni och 1 december. Under året ansluts ytterligare 8 st och antalet anslutningar är nu uppe 566 st.

2016

Under året ansluts ytterligare 13 st.

2017

Vi ansluter ytterligare 41 st och har nu 620 aktiva anslutningar.
I december beslutar Lantmäteriet om ledningsrätt för föreningens alla stamledningar. Detta ger oss rätten att framledes ha kvar våra ledningar i befintligt läge.

2018

Under året byter vår operatör Bredbandsbolaget namn till Telenor.
I samband med att byggnation påbörjas på Gausarkviar sker ett större arbete med uppgradering av fibernätet väster om Toftavägen, detta för att förstärka kapaciteten på nätet. Ytterligare anslutningar genomförs och vid slutet av året hade vi totalt 642 anslutningar.

2019

Ytterligare 62 anslutningar tillkommer under året och föreningen har nu totalt 682 st. Föreningen beslutar om att gå med i det rikstäckande nätverket Byanätsforum vilket är ett nätverk för fiberföreningar. Byanätsforum tillhandahåller bl. a rådgivning, de företräder fiberföreningar gentemot politiker, leverantörer, media mm och informerar om utvecklingen inom området.

2020

Återigen ansluter vi nya abonnemang, 19 st, vilket innebär att vi är uppe i 701 anslutningar.
Det avtal som vi har med Telenor löpte till och med 2021. I början på året samlar Fibernät Gotland de medlemmar vars operatörsavtal går ut 2022, detta i syfte att kunna göra en gemensam upphandling. När det visar sig att de andra föreningarna enbart är intresserade av Telia beslutar vi att på egen hand handla upp ett nytt avtal. Vi skickar ut en medlemsenkät för att få medlemmarnas önskemål inför upphandlingen. Över 50 % av medlemmarna besvarar enkäten med resultat att ca 70 % av dessa inte vill ändra på nuvarande operatör och dess innehåll. Vi skickar ut anbudsförfrågan till fyra operatörer och får svar från tre av dem med sammanlagt fem olika anbud.

2021

Det nya året startar med att utvärdera de fem inkomna anbuden. Vi väljer att börja förhandla med Telenor om ett nytt gruppanslutningsavtal för samtliga medlemmar. Månadskostnaden för det vanligaste abonnemanget (bredband med 250 Mbit/s, TV med 18 kanaler och fast telefoni) sänks till 185 kr/månad (abonnemang utan TV kostar nu 165kr) och vi sluter därefter ett avtal på fem år med start första oktober 2021.
Nätet byggs under året ut med ytterligare 64 anslutningar, vi är nu uppe i 765 st.
Vi installerar nya UPSer (batteribackup) i de tre noderna vilket gör att nätet fungerar ca en timme efter eventuellt strömavbrott.

2022

Under året tillkommer 27 nya anslutningar medan 2 st avaktiverar sina anslutningar. En av dem är en fastighet som sålts till Fortifikationsförvaltningen varefter huset revs. Det innebar att det för första gången är medlemmar som lämnade oss.

I början på året får vi reda på att Skatteverket gjort en ny tolkning av momsreglerna vilket innebär att moms utgår på anslutningsavgiften.

2023

2023 ökade vi antalet anslutningar med nio stycken anslutningar *.
Vilket innebär att vi 2023-12-31 hade 799 aktiva anslutningar. Styrelsen har under året genomfört kontroller av ledningsnätet och främst fiberskåp
* Vi aktiverade 14 st och avaktiverade 5 st (fyra stycken till att bli vilande och en anslutning där fastigheten skall rivas).