Historien

2012
Våren samlade Anne Ståhl Mousa IT strateg på Region Gotland till en samling i Eskelhems bygdegård. Vid samlingen informerade Anne om möjligheter till fiber utbyggnad på Gotland. En intresselista upprättades och vilka personer som var mer intresserade delta i förarbetet.

Hösten tillkom en ny samling på Tofta strandpensionat. Anne Ståhl Mousa, en representant från Telia, Stig Pettersson, Hans Arvidsson, Birgitta Pettersson Siltberg, Tom Siltberg och Per Ahlström.

Senare på hösten samlades vi Eskelhems bygdegård för att ta fram en arbetsgrupp som skulle arbeta med stadgar och utlysa ett konstituerande möte för föreningen Eskelhem Tofta Fiber Ekonmiska förening

2013
Föreningen samlades för första gången till konstituerande stämma den 21 januari.

Per Ahlström valdes till ordförande. Stellan Bolin, Hans Arvidsson, Stig Petterson, Pär Malmros och Birgitta Pettersson Siltberg till styrelsens ledamöter.
Mikael Lindholm, Urban Eskelund och Ulf Nyman valdes till suppleanter i den nya styrelsen. Mötet antog stadgar och valde revisorer. Ett 90 tal personer deltog i stämman.

Föreningen samlades den 25 juni och 110 personer deltog varav 88 med rösträtt.
Styrelsen valdes nu enligt de nya stadgarna en del på två år och några på ett år. Hans Arvidsson avgick och Mikael Karlsson valdes in på ett år som ordinarie ledamot i styrelsen. Ulf Nyman avgick och Rolf Fintzer valdes in på ett år som suppleant.

Under hösten påbörjades arbete att förverkliga ett fibernät i våra socknar. Det fanns tre delar som bearbetades samtidigt. Det första var att få in anmälningar av intresserade fastighetsägare, målet var 300 fastigheter. IP Only, Skanova och Bredbandsbolaget var aktuella att leverera bredband. Styrelsen ansökte om Eu-bidrag

Föreningen samlades till extra stämma i oktober för att besluta om vilken medlemsinsats som medlemmar skall betala. Cirka 140 personer närvarade på mötet.
Styrelsen genomförde 13 sammanträden under hösten.

2014
Arbetet organiserades genom att tillsätta områdes ansvariga, var noderna skulle finnas och sluta avtal med entreprenör för nedgrävning av fiber. Stellan Bolin utsågs att vara projektledare. I slutet av januari tecknade föreningen ett avtal med Bredbandsbolaget (Telenor) på 7 år. Tjänsten var trippelplay, TV, bredband och telefoni.

Sammanträdet 21 juli 2014 var det 572 anslutningsavtal. Nu börjar vi att leverera anslutningsboxar vid Nymans kiosk i Tofta. Styrelsen upprättade markavtal med olika markägare.

I slutet av året delades konvertrar ut till hushållen i Tofta Bygdegård och i den gamla affären.

2015
Nätet kommer igång i omgångar. Styrelsen unika sammansättning och en stor insats med arbeta har gjort att 500 hushåll har fått bredband. Det innebär att man kan arbeta hemma, har fått del av ett större TV-utbud och möjligt att ta del av digitala tjänster