Inför grävning

I god tid innan grävlaget kommer till respektive fastighet måste fastighetsägarna ha gjort följande.

  1. Röj väg på tomten så att grävmaskinen kommer fram. Räkna med att maskinen behöver 2 meter.  Är det trångt att komma fram så används i stället en mindre grävare.
  2. Gräv under eventuella socklar in till tomten. Ta om möjligt bort staket eller stängsel. Ta bort plattor, buskar m.m. som är i vägen eller kan skadas vid grävningen.
  3. Markera var det finns avloppsledningar, elledningar m.m. på tomten och som ligger nära där det ska grävas.  Behövs hjälp med att markera var el- och telefonledningar går så har föreningen köpt in en ledningssökare. Skriv ett mail till info@etfiber.se om du behöver hjälp.
  4. Markera tydligt med en käpp var du vill gå in med fibern i huset.
  5. Gräv sista halvmetern in till husväggen. Djupet skall vara 30-40 cm.

Var ska jag gå in med fibern i huset?

För att avgöra var det är bäst att gå in med fibern i huset kan det vara bra att fundera över hur man vill koppla samman fiberkabeln med utrustningen i huset. Från anslutningsboxen på husets utsida ska man dra en tunn fiberkabel till en mediaomvandlare/konverter som monteras inne i huset. Den kan placeras var som helst men kräver elanslutning. Läs mer under ”Inför installation”.