Argument för fiber

Nedmontering av olönsamma kopparnät har startat med ett par områden på Gotland och de moderna mobila lösningarna har inte tillräckligt bra stabilitet och räckvidd. Vi som bor och lever i ett turisttätt område upplever särskilt att kapaciteten i mobilnätet går ned under sommarmånaderna.

Fibernät ger en framtidssäker infrastruktur som företrädelsevis grävs ner i mark och som är väldigt driftsäker. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år. Vi har i Eskelhem Tofta Fiber grävt ned kanalisation och på så sätt skapat möjligheter att förnya, byta ut och expandera fibernätet över tid. Fiberns kapacitet är oändlig – det är endast den tekniska utrustningen som används för att kommunicera i fibern som har begränsningar. Idag installeras standardutrustning som kan kommunicera 1 Gbit´s (1 000 Mbit´s) till slutkund för tjänster såsom telefoni, TV och Internet.

Utvecklingen på den tekniska sidan går rask framåt och kapacitetsmöjligheterna ökar. Även tjänsteutbudet håller på att utvecklas och inom kort kommer det att finnas helt nya tjänster för trygghet, vård och omsorg, distansutbildningar, distansmöten m.m. som väl finner sin plats i gruppen för bredbandstjänster.

Månadsavgiften är för de flesta avsevärt lägre än de tidigare betalat eftersom bredbandsabonnemanget kan ersätta både internet och TV-abonnemang. Idag (2021) betalar du för grundabonnemanget 185 kr per månad och då ingår 250 Mbit Internet, basutbud på TV och fast telefoni.