Fastighetsöverlåtelse

I vårt gruppanslutningsavtal med Telenor, ingår att vi kan göra ändringar i abonnemangen vid två tillfällen per år, första tillfället är till den 1/6 (1 juni) och andra tillfället är den 1/12 (1 december).

Anmälan till föreningen måste då vara gjord senast 2,5 månader innan. Detta innebär senast den 15 mars för ändring/anslutning till 1 juni och 15 september för ändring/anslutning till 1 december.

Dessa datum gäller även om du planerar att sälja din fastighet.

Om den situationen skulle uppstå att den nye ägaren inte vill överta fiberanslutningen blir du betalningsskyldig till och med maj respektive november, under förutsättning att du anmäler till fiberföreningen 2,5 månad innan respektive datum (15 mars resp. 15 sept.).

Därefter finns följande alternativ:

1. Avsluta medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap i Eskelhem Tofta Fiber, måste du säga upp medlemskapet senast tre (3) månader innan årsskifte.
Du är då, efter årsskiftet, inte längre medlem i föreningen och betalar heller ingenting till vare sig föreningen eller Telenor. Du måste dock skicka tillbaka router och eventuell TV-box till Telenor, annars blir du tvungen att betala kostnaderna för dessa. Föreningen eller medlemmen äger inte dessa (såvitt inte medlemmen själv på egen bekostnad har införskaffat någon av dessa).

Du får heller inte tillbaka den insats du har betalat och heller inte del av föreningens tillgångar.

2. Ändra anslutning

Om du kommer överens med köparen om att denne vill ha en så kallad ”vilande anslutning” kan ni meddela oss om detta. Fördelen med detta är att det fortsättningsvis finns en möjlighet för den nya ägaren att åter aktivera sitt bredband. Denne kvarstår då som medlem i föreningen och får då, om föreningen eventuellt någon gång i framtiden avyttrar hela nätet, del i de tillgångar som föreningen innehar. Dock måste medlemmen betala årsavgiften till föreningen (år 2023 är den 100 kr/år). Även i detta fall måste router och TV-box skickas tillbaka till Telenor.