Årsmöte

Föreningens senaste årsstämma hölls söndagen den 28 juni 2020 vid Hembygdsgården i Tofta. Stämman hölls i strålande solsken med ett 20-tal medlemmar närvarande fysiskt och ett par via webbmöte.

Föreningen har vid årets slut 646 medlemmar och med den senaste nyanslutningen 1 juni detta år nästan 700 anslutningar.

En ny styrelse för det kommande året valdes där Stefan Hammarlund och Madeleine Ansén särskilt bör nämnas som nyvalda suppleanter. Mikael Lindholm tog klivet upp från suppleant till ordinarie då Mikael Swenson avböjt omval.

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan så snart det är justerat.