Årsmöte

Föreningens senaste årsstämma hölls söndagen den 20 juni 2021 vid Hembygdsgården i Tofta. Stämman hölls i strålande solsken med ett 25-tal medlemmar närvarande fysiskt och en via webbmöte.

Föreningen har vid årets slut 657 medlemmar och med totalt drygt 700 aktiva anslutningar.

Det stora arbetet under verksamhetsåret har varit att förhandla fram det nya gruppanslutningsavtal som presenterades för medlemmarna inför och under stämman.

Till Styrelse för det kommande året omvaldes sittande ledamöter.

Stämmoprotokollet finns nu tillgängligt här på hemsidan.