Bli medlem

Fiberföreningens geografiska område omfattar Eskelhem (ej delar av Övide och Unghanse) och Tofta (ej stora delar av Gnisvärd). Vidare omfattas några fastigheter i Hogrän och Stenkumla.

Om du köper en fastighet eller bostadsrätt som redan är ansluten till fibernätet kan du överta säljarens andel i föreningen och bli medlem. Ett avtal ska också upprättas mellan dig och föreningen. Den förre ägaren behöver också kontakta Telenor.

Om du bygger ett nytt hus eller köper en fastighet/bostadsrätt som inte är ansluten så måste en slang grävas ned från närmaste kopplingsskåp till den eller de byggnader som ska anslutas. Vidare ska en fiberkabel blåsas in och svetsas. Vad det kostar att ansluta en fastighet eller bostadsrätt framgår under fliken ”Vad kostar det”.

Två gånger per år kan man ansluta en fastighet eller bostadsrätt till fibernätet, dels den 1 juni, dels den 1 december. Den som är intresserad av en anslutning behöver höra av sig i mycket god tid till föreningen. Senast den 1 april respektive 1 oktober måste avtalet mellan den nye medlemmen och föreningen vara klart och en månad tidigare behöver vi din intresseanmälan.

Skicka e-post till info@etfiber.se för att komma i kontakt med styrelsen.