Ändringar i abonnemang

Ändringsdatum för abonnemang

I vårt gruppanslutningsavtal med Telenor, ingår att vi kan göra ändringar i abonnemangen vid två tillfällen per år, den 1 juni och 1 december. Om du skall göra en ändring måste du anmäla till fiberföreningen 2,5 månad innan respektive datum (15 mars resp. 15 sept.)

Exempel på ändringar
– Ändra från 3play till 2play eller tvärtom
– Ändra från aktiv till vilande anslutning*
– Aktivera en vilande anslutning
– Ansluta/aktivera en kanalisation till tomtgräns
– Avsluta abonnemanget

*Om du avaktiverar din anslutning och sedan vill aktivera den igen, tar föreningen ut en avgift på 1.500 kr. Om fastigheten byter ägare tas ingen avgift ut.

OBS: denna information gäller endast för de tjänster du betalar till ET-fiber
– Bredband 250/250
– Telefoni (inte samtalsavgifter)
– TV (Telenor Bas)

Om du har tjänster utöver dessa, som du betalar direkt till Telenor, får du kolla med dem om vad som gäller.