Länkar

Länkar
Här finner du direktlänkar till viktiga sidor

Facebookgruppen ETfiber
Vi har en facebookgrupp som kan hjälpa dig vid driftstopp och om du har problem. Du kan se om fler än du har samma problem och medlemmarna i gruppen kan ge dig tips
Länk: facebook

Fibernät Gotland
är en paraplyorganisation till de fiberföreningar på Gotland skall bygga, bygger eller har byggt ett fibernät.
Föreningens verksamhet består bland annat i att:
Anordna stormöten med medlemsföreningarna för att diskutera ämnen som är aktuella för fiberföreningar.
Förmedla erfarenhetsutbyte och goda exempel mellan föreningar.
Förhandla fram fördelaktiga avtal med leverantörer som kan vara intressanta för fiberföreningarna och som medlemsföreningar kan avropa mot. Dessa offerter omfattar serviceantal, UPS:er och faktureringstjänster med mera.
Länk: Fibernät Gotland

Telenor
Telenor levererar tjänster till oss via internet. Det kan vara telefon, bredband och TV om du har valt detta. Om du har driftstörningar skall du kontakta Telenor.
Länk: Telenor

Byanätsforum
Byanätsforum är en rikstäckande organisation för bredbandsföreningar i samverkan. Föreningen driver bredbandsföreningarnas gemensamma frågor mot myndigheter och politiker. Rådgivning, gynnsamma gemensamma avtal, styrelseutbildningar, webbinarier och många andra aktiviteter står också Byanätsforum för.
Länk: Byanätsforum