Wireless

För routerns funktioner läs mer

Allt mer enheter behöver trådlöst internet. Hastigheten beror på vilket nätverkskort som din enhet har installerat. Normalt presterar ett trådlöst nätverk mellan 30-40 mb/sec. I vårt uppkoppling i routern har vi 250/mb/100mb /sec. En dator med ett bättre nätverkskort kan få en bättre hastighet. Om du vill kontrollera din hastighet, gå till bredbandskollen.

Felsökning WIFI

Power, strömtillförsel

Om denna lampa inte lyser kommer inte heller någon annan lampa på routern att lysa. Routern är då utan strömförsörjning.

Wirelesslampan (Wifi) lyser inte- är ej inkopplad

Kontrollera:
Om du ser på sidan för Routern så har Technicolor, punkt 6 Wireless och Icotera punkt 2 Lampa för WiFi har en lampa som skall lysa.

Åtgärd: Kontrollera om funktionen är avstängd

Wirelesslampan lyser (WiFi)- är i funktion

Åtgärd: Lampan lyser men ingen annan. Starta om routern och vänta 15 minuter!

Åtgärd 2. Kontakta Telenor.