Personuppgifter

Information till medlemmarna i Eskelhem Tofta Fiber ekonomisk förening angående behandling av personuppgifter.

Föreningen uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen som gäller från maj 2018. Det innebär att vi bara samlar in och lagrar de personuppgifter som behövs för vår verksamhet, personnummer, namn, fastighetsbeteckning, adress och kontaktuppgifter. Vi hanterar dessa för att upprätthålla det avtal föreningen har med respektive medlem vilket reglerar anslutning till fibernätet samt i förekommande fall att medlemmen har del i det gruppanslutningsavtal som föreningen tecknat. Vidare är föreningen skyldig att hålla en medlemslista på grund av kraven i lagen om ekonomiska föreningar.

Vi använder inte personuppgifterna till något annat än vår kärnverksamhet och vi sprider inga personuppgifter annat än vid nyanslutning till teleoperatören. Operatören har till oss intygat att de inte sprider personuppgifterna vidare. Föreningen kan även behöva lämna vidare personuppgifter till serviceföretag för att upprätthålla eller utöka tjänsten. Personuppgifterna sparas inte i något moln.

När ett medlemskap avslutas (t ex vid flytt från orten) så gallras personuppgifterna bort så snart bokföringslagen och lagen om ekonomiska föreningar tillåter.

Vid utskick av massmail så adresseras medlemmarna med hemlig kopia för att värna epostadresserna mot spridning och spam.