Vad kostar det?

Den som vill ansluta sin fastighet eller bostadsrätt till fibernätet får en offert från föreningen på kostnad för anslutningen. Det belopp som man får betala består av:

  1. Alla nya medlemmar får betala en “grundinsats” om 12 000 kr som motsvarar varje medlems del av stamnätet, noder, kopplingsskåp mm.
  2. Verklig kostnad för den egna anslutningen. Hur hög kostnaden blir beror till stor del på hur långt det är att gräva till närmaste kopplingsskåp.
  3. Val av anslutning (vilande, kanalisation till tomtgräns, abonnemang med eller utan TV) påverkar också vad ny medlem får betala.

Medlem ska också betala årlig medlemsavgift och löpande abonnemangsavgift (undantag vilande anslutning och kanalisation till tomtgränsen).

  1. Medlemsavgift – En årlig avgift som faktureras i början av året (200 kr under 2020).
  2. Abonnemangsavgift (två valbara alternativ)
    3Play* – Avgiften är under de sju år som föreningen har avtal med Telenor 240 kr per månad. Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott.
    2play* – Avgiften är under de sju år som föreningen har avtal med Telenor 157 kr per månad. Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott.

Enligt föreningens stadgar och anslutningsavtal har föreningen rätt att ta ut en avgift för administration, reparation och värdeminskning på fibernätet. De flesta andra fiberföreningar tar ut ca 50 kr per månad. Tills vidare tar vår fiberföreningen inte ut någon sådan avgift eftersom föreningen har god ekonomi.

Medlemmar kan också direkt hos Telenor beställa extra tjänster såsom större TV-paket, snabbare bredband m.m.. För mer information om extra tjänster, se Telenors hemsida.

* I 3Play ingår Bredband 100/100, Telefoni och TV T-1Bas
* I 2play ingår Bredband 100/100 och telefoni