Vad kostar det?

Den som vill ansluta sin fastighet eller bostadsrätt till fibernätet med en anslutning får från och med 2022 betala en fast engångsavgift om 30.000 kr. Om fastigheten är ett flerfamiljshus så kontakta föreningen för en offert.

(Före 2022 tillämpades en variabel anslutningsavgift som bland annat var beroende av avstånd till närmaste kopplingsskåp.)

En medlem ska också betala årlig medlemsavgift och löpande abonnemangsavgift för de tjänster som nyttjas (vid vilande anslutning och kanalisation till tomtgränsen nyttjas ingen tjänst).

  1. Medlemsavgift – En årlig avgift som faktureras i början av året (100 kr under 2022).
  2. Abonnemangsavgift (två valbara alternativ)
    3Play* – Avgiften är 185 kr per månad vilken faktureras kvartalsvis i förskott.
    2play* – Avgiften är 165 kr per månad vilken faktureras kvartalsvis i förskott.

Enligt föreningens stadgar och anslutningsavtal har föreningen utöver avgifterna ovan rätt att ta ut en avgift för administration, reparation och värdeminskning på fibernätet. De flesta andra fiberföreningar tar ut ca 50 kr per månad. Tills vidare tar vår fiberföreningen inte ut någon sådan avgift eftersom föreningen har god ekonomi.

Medlemmar kan också direkt hos Telenor beställa extra tjänster såsom större TV-paket, snabbare bredband m m. För mer information om extra tjänster, se Telenors hemsida.

* I 3Play ingår Bredband 250/250, Telefoni och TV Basutbudet
* I 2play ingår Bredband 250/250 och Telefoni