Kontrollera utrustningen

Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Du upptäcker att din utrustning inte har uppkoppling mot internet.
Det kan vara dator, surfplatta, mobiltelefon eller TV:n som inte fungerar.

Kontrollera

Gå till routern, lyser den eller har den slocknat?
Kontrollera om mediakonvertern har ström.

Fördjupa din felsökning
1 Om routern lyser och även mediakonvertern har ström.
Åtgärd: Pröva att starta om all utrustning genom att göra den strömlös. Har du UPS måste du stänga av den genom att hålla in den vita knappen i 5 sec.

2 Om utrustning inte lyser, kontrollera om det är strömavbrott.
Åtgärd: I första hand till hela huset och i andra hand till det specifika uttaget i rummet.

3 Om utrustningen inte lyser och du har en UPS och att strömmen har kommit tillbaka.
Åtgärd: Håll in den vita knappen på UPS:en för att starta den.