Kontrollera utrustningen

Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Du upptäcker att din utrustning inte har uppkoppling mot internet. Det kan vara dator eller surfplatta, TVn som inte fungerar eller att du inte får någon signal när du skall ringa med telefonen.

  1. Gå till routern, lyser den eller har den slocknat?
  2. Kontrollera om mediakonvertern har ström.

Felsökning

  1. Om routern lyser och även mediakonvertern har ström.

Åtgärd: Pröva att starta om all utrustning genom att göra den strömlös. Har du UPS måste du stänga av den genom att hålla in den vita knappen i 5 sec.

  1. Om utrustning inte lyser, kontrollera om det är strömavbrott

I första hand till hela huset och i andra hand till det specifika uttaget i rummet.

  1. Om utrustningen inte lyser och du har en UPS och att strömmen har kommit tillbaka.

Håll in den vita knappen på UPS:en för att starta den.