Kontrollera utrustningen

Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Du upptäcker att din utrustning inte har uppkoppling mot internet.
Det kan vara dator, surfplatta, mobiltelefon eller TV:n som inte fungerar.

Kontrollera


Kontrollera om mediakonvertern har ström.

Lampor Mediakonverter (från vänster)
LAN 1 = Nätverksanslutning till Router
Lan 2 = Nätverksanslutning till annan utrustning
WAN = Kontakt med Noden
PWP = har ström, är i drift.

Gå till routern, lyser lamporna eller har de slocknat?
Det är en fördel att kontrollera både mediakonvertern och routern vilka lampor som skall lysa när allt fungerar. Tips är att man tar en bild med sin telefon så man kan jämföra med.

Fördjupa din felsökning
1 Om routern lyser och även mediakonvertern har ström.
Åtgärd: Pröva att starta om all utrustning genom att göra den strömlös. Har du UPS måste du stänga av den genom att hålla in den vita knappen i 5 sec.

2 Om utrustning inte lyser, kontrollera om det är strömavbrott.
Åtgärd: I första hand till hela huset och i andra hand till det specifika uttaget i rummet.

3 Om utrustningen inte lyser och du har en UPS och att strömmen har kommit tillbaka.
Åtgärd: Håll in den vita knappen på UPS:en för att starta den.