Information från styrelsen

Under hösten och vintern har styrelsen haft ett par möten.
Det mesta har handlat om att informera varandra om vad som händer med nya anslutningar, ekonomin, tekniska problem och lite annat som ingår i föreningsarbetet.
En återkommande punkt på mötena har varit Skatteverkets nya ställningstagande gällande insatser till fiberföreningar. Byanätsforum som är en intresseförening för bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige har skickat in ett överklagande och fått ett avslag. Ett nytt överklagande är inskickat och hur det går vet vi inte idag. 

På det senaste mötet den 27 mars beslutades att ha årets stämma söndagen den 11 juni kl 18:00 i Tofta bygdegård.
Kallelse till alla medlemmar kommer i maj.

Till intaget i juni har vi 10 nya medlemmar som kommer att ansluta till vårt nät.