Styrelsemöte 24 maj

Styrelsen hade på nytt möte måndag 24 maj. Beslut fattades att hålla årsstämma den 20 juni vid Tofta Hembygdsgård – kallelse kommer att skickas under nästa vecka. Vi ska också göra det möjligt att delta digitalt så det kommer att bli ungefär som den förra stämman.

Styrelsen kommer också att informera om det nya gruppanslutningsavtalet både tillsammans med kallelsen och under stämman.

De nya anslutningar som ska anslutas 1 juni riskerar bli försenade med någon dag eftersom BRS har ont om personal just nu. Vi välkomnar icke desto mindre 22 nya abonnenter och medlemmar i föreningen nu till sommaren!

/Styrelsen