Styrelsemöte 13 april

På styrelsens senaste möte hanterades ett antal olika punkter. Styrelsen beslutade att teckna nytt gruppanslutningsavtal med Telenor för en femårsperiod från den 1 oktober. Mer information kommer till samtliga medlemmar inom kort men vi kan redan nu avslöja att vi för ett lägre pris får både högre hastighet och nya funktioner. Som en följd av detta avtal beslöt styrelsen också att köpa in nya UPSer till noderna – arbetet med att installera dessa inleds så snart som möjligt.

Styrelsen beslöt vidare att årsstämman kommer att hållas söndag den 20 juni på liknande sätt som ifjol. De exakta arrangemangen får vi återkomma till närmare inpå när vi vet vilka restriktioner som gäller då. Vidare beslöt styrelsen att föreningen ska gå med i den nybildade riksföreningen för fiberföreningar – Byanätsforum. Till sist kan nämnas att arbete pågår med nyanslutningar till insläppet den 1 juni – totalt 22 nya anslutningar kommer till då.

Styrelsen / Mikael CK