Routerbyte!

OBS! Gäller endast dig som inte bytt router sedan starten 2015 OBS!

Vi blev före jul informerade av Telenor om att den router som de levererade till oss vid starten 2015 kommer att gå ur tiden. Det gäller den vita routern av märket Zyxel (se bild i bifogad fil). Vi blev då också lovade information i god tid innan utbytet skulle inledas för vår del i Eskelhem-Tofta fiber. Idag har vi fått veta att bytet redan inletts varför vi akut vill informera samtliga medlemmar om detta.

När det är dags för Dig att få Din router utbytt kommer du att få ett brev från Telenor (se bifogad fil). I brevet framgår när Du senast måste byta ut Din router dvs då den gamla kommer att sluta fungera. Du får Din nya router utskickad till Dig per automatik (Du behöver bara hämta den hos postombudet).

Om Du vill skynda på bytet för egen del går det bra att själv kontakta Telenors kundservice på 020-222 222.