Styrelsemöte 11/1

Styrelsen höll årets första möte på video måndagen den 11/1. Huvudpunkten var behandling av de offerter föreningen fått från olika tjänsteoperatörer. Styrelsen är mycket nöjd med de offerter som kommit och kommer att arbeta vidare för att på årsstämman kunna presentera det nya avtalet.

Vidare rapporterade kassören att det preliminära bokslutet för 2019 visar på ett överskott som är något högre än året innan.

Sedan förra mötet har några få tekniska problem rapporterats. Vidare har information kommit från Telenor om ett större utbyte av router ute hos medlemmarna kommit till styrelsen. Mer information om detta kommer här på hemsidan och på Facebook när det blir aktuellt.