Styrelsemöte 2/11

Styrelsen träffades som vanligt i Eskelhems prästgård för att avhandla aktuella frågor. Vi fick en redovisning av den enkät som skickades ut till alla medlemmar i september. Svarsfrekvensen var en bit över 50% vilket är mycket bra för en webbenkät, vi tackar för allt engagemang från er medlemmar. Svaren ligger nu till grund för vår upphandling av framtida tjänsteavtal. Vi fick också in många synpunkter (både positiva och negativa) som vi tar med oss i vårt framtida arbete.

Styrelsen beslutade också på mötet att fastställa den offertförfrågan som nu skickats till tjänsteoperatörerna. Kraven har utformats med utgångspunkt i enkätsvaren som pekar på att majoriteten vill ha det ungefär som idag. Vi vill dock öppna upp för fler olika alternativ inom avtalet. Målet är alltjämt att kunna redovisa ett nytt avtal på stämman nästa år.

Styrelsen fick vidare rapport om att arbetet med nyanslutningar rullar på, till årets decemberinsläpp är det tre nya medlemmar på väg in. Vidare beslöt styrelsen att sponsra Livräddarna på Tofta strand med en anslutning utan kostnad.