Styrelsemöte 31/8

Under augustis sista timmar hade styrelsen i vår förening möte i Prästgården. Det första fysiska mötet sedan i februari, förutom stämman i juni. Vid mötet rapporterades att anslutningen av nya medlemmar den 1 juni gått som planerat samt att vårt nät nu är inmätt och dokumenterat till 100%. Vi arbetar vidare med att få tillgång till en digital karta över alla ledningar.

Arbetet med att förbereda inför nytt gruppanslutningsavtal fortsätter och styrelsen beslutade gå ut med en webbenkät till samtliga medlemmar inför det nya avtalet. Vidare kommer våra två nya styrelsemedlemmar att gå Fiberkurs hos Fibernät Gotland under september.