Styrelsemöte 28 mars

Styrelsen hade sitt förra möte den 28 mars där vi bland annat beslutade att ha årets stämma söndagen den 5 juni kl 19:00 i Eskelhems bygdegård. Sätt upp det i kalendern – kallelse till alla medlemmar kommer i maj. Vi hade också valberedningen på plats på mötet och glädjande nog ser det ut som att den redan fyllt de platser i styrelsen som skall väljas på årets stämma!

På förra mötet den 28 februari antog vi vidare årsredovisningen för 2021 vilken kommer att läggas fram för stämman i juni. Ekonomin är fortsatt god och vi har god tillväxt i antal anslutningar och medlemmar – framtiden ser ljus ut!

Styrelsen har under de två senaste mötena också diskuterat ett djupare samarbete med Gnisvärds fiberförening. Gnisvärd har kontaktat oss för att undersöka möjligheterna till att samarbeta kring förvaltning av nät och förening och möjligen också gå samman. Nu har dock Gnisvärd landat i att driva föreningen vidare så för tillfället är det inte aktuellt.

Vårt byggäng rapporterade på mötet att vi har 21 nya medlemmar som kommer att ansluta till vårt nät vid intaget i juni.