Styrelsemöte 15 maj

Styrelsen höll på nytt möte i Prästgården med sekreteraren på plats via Zoom. På agendan stod främst planering inför årsstämman den 5 juni men även några andra punkter avhandlades.

Styrelsen beslutade att anta en förvaltningsplan för föreningens nät med tydliga ansvarsområden och aktiviteter. Vidare beslutade styrelsen att följa Skatteverkets nya ställningstagande gällande insatser till fiberföreningar. Detta innebär att föreningen från och med ny tar ut moms på insatsen och att den därmed blir totalt 37.500:- för nya medlemmar.

Vidare rapporterades på mötet att arbetet med nyanslutningar inför insläppet den 1 juni löper på enligt plan.

Till sist – kom ihåg att anmäla dig till årsstämman till info@etfiber.se