Styrelsemöte 8 november

Styrelsen träffades även denna gång via webbmöte och hann avhandla en hel del ärenden. Då föreningen är mitt i en period av nyanslutningar ägnades första delen till att gå igenom arbetet med att ansluta de nästa 40 nya fastigheter som tillkommer i vårt nät nu under november och december. Välkomna alla nya medlemmar!

Styrelsen fick också rapport om att våra tre noder nu försetts med nya UPSer så att vårt nät ska klara kortare strömavbrott utan att gå ner. Styrelsen beslutade också att teckna serviceavtal på dem för att trygga funktionen över tid. Den avgrävning som drabbade många av våra medlemmar i Tofta södra den 15 september blev kostsam för föreningen men grävfirman som orsakade stoppet har accepterat att betala så det kommer inte drabba medlemmarna. En underhållsåtgärd på noden vid Tofta södra beslutade styrelsen också att beställa.

Det konstaterades vidare på mötet att Facebookgruppen får alltfler medlemmar och att den fungerar bra för kommunikation både till och från föreningens medlemmar. Vi konstaterade även under mötet att det nya avtalet med Telenor har gått igång utan några störningar.

/Styrelsen gn sekreteraren