Styrelsemöte 26/11

Måndag kväll den 26 november hade styrelsen möte i Prästgården. Vi kan glädjas åt ytterligare nio nya anslutningar, sex helt nya  och tre som går från att vara vilande, som aktiveras nu till månadsskiftet. Vi kan också konstatera att tillväxten ser fortsatt god ut för framtiden med nya områden som planeras och byggs. Styrelsen beviljade även en medlem att omvandla sin aktiva anslutning till vilande per 1 juni.

Delar av styrelsen har även varit på funktionärskväll med Fibernät Gotland för att utbyta erfarenheter med andra fiberföreningar.

Arbete pågår även för att säkra föreningens dokumentation i form av kartdata och handlingar inför framtiden.

Till sist kan vi glädjas åt att inga större tekniska problem rapporterats sedan förra mötet – givetvis med undantag för de driftstopp som varit på grund av GEABs strömavbrott.

Styrelsemöte 20/8

Styrelsen hade möte i måndags kväll då vi bland annat diskuterade föreningens hantering av personuppgifter utifrån EU:s dataskyddsförordning GDPR. En inventering av register har gjorts och till nästa möte kommer en policy för hanteringen att tas fram. Styrelsen beslöt också att skicka ut information via e-post till samtliga medlemmar samt publicera detta även här på hemsidan. Informationen hittar du här.

Vidare rapporterades om arbete med support till medlemmar som haft problem med TV-tjänsten samt telefonin samt att nyanslutningarna den 1 juni flutit på som planerat. Till den 1 december finns just nu ett tiotal fastigheter som visat intresse för att ansluta sig, senast den 15 september behöver avtalen vara inne.

Bredbandsbolaget blir Telenor

Som ni kanske redan känner till har Bredbandsbolaget gått upp i Telenor och försvinner som varumärke. Därmed är Telenor vår leverantör av bredband till föreningen. Mer info om sammangåendet finns här.

Det innebär också att det är ett nytt telefonnummer vid supportärende etc. Du ska nu ringa 020-222 222 för att komma i kontakt med kundservice.

Priser, innehåll i tjänsterna etc påverkas inte alls för oss – vårt avtal löper på precis som förut.

Föreningsstämman

Söndagen den 13 maj höll vi den årliga föreningsstämman i Eskelhems bygdegård. Vid mötet deltog ett femtiotal personer varav 36 medlemmar med rösträtt på stämman. Ordföranden Per Ahlström inledde stämman med att berätta om året som varit och betonade då särskilt det positiva med att så många ännu vill ansluta sig till nätet. Styrelsen föredrog också verksamhetsberättelse och bokslut för 2017. Vi kan konstatera att föreningens ekonomi är fortsatt god vilket gör att föreningen under överskådlig tid inte kommer att behöva ta ut de 50:-/månad som vi sa från början och som många andra föreningar behöver ta ut.

En ny styrelseledamot valdes in i styrelsen – Elisabeth Lindros som hälsades välkommen. I övrigt omvaldes Mikael Carlsson Kerstell, Urban Eskelund och Mikael Swenson på två år i styrelsen. Stämman avslutades med att Per tackade Birgitta Siltberg för sina sex år i styrelsen och det omfattande arbete hon lagt ner för föreningens räkning.

Protokollet från stämman hittar ni här på hemsidan under ”Om oss” och givetvis även via denna länk.

Efter stämman serverades en delikat smörgåstårta samt kaffe med kaka.

Utbyggnaden klar

Uppdatering 16/3: Idag på förmiddagen blev även de sista 14 färdiga så nu ska allt vara uppe igen.

Enligt vår leverantör BRS Networks så är arbetet med kapacitetsökningen till västra sidan om Toftavägen nu klart. Åtminstone för merparten av våra medlemmar – ännu återstår 14 anslutningar som kommer att göras färdiga imorgon bitti (fredag 16/3).

Om internetanslutningen eller TV-boxen inte fungerar som den ska så starta om all utrustning (konverter, router och TV-box) och vänta tills de ansluter.

Planerat underhåll 12-19 mars

Påminnelse till alla medlemmar som har hus väster om Toftavägen.

Vi informerade i slutet på januari angående en planerad utbyggnad av fibernätet väster om Toftavägen. Vi har nu närmare gått igenom med BRS vad som behöver göras. Vi har då förstått att det kommer att ta längre tid än vad vi först trodde. Befintliga fiberkablar måste blåsas ur och nya större fiberkablar ska blåsas i och i noden måste en ny s. k ODF (där all fiber anslutes) monteras in. Det betyder att samtliga anslutningar (för alla abonnenter väster om Toftavägen) kommer att brytas för att sedan anslutas igen i den nya ODF-en. Bara arbetet med att svetsa alla anslutningar kommer förmodligen att ta två arbetsdagar och det totala arbetet kommer förmodligen att ta upp till 5 arbetsdagar. Vi hoppas att kylan inte ställer till det för oss, det kan uppstå problem med isproppar i slangarna mm.
De som berörs av avbrottet kommer inte att ha varken internet, TV eller telefon via bredbandet.
Arbetena kommer att påbörjas måndagen den 12 mars och förmodligen pågå hela veckan. När anslutningen är uppe igen kan det behövas en omstart av all utrustning hemma hos er! (Kom ihåg att starta om både konverter och router)

Vi ber om ursäkt för avbrottet, men det är tyvärr nödvändigt för att göra det möjligt för alla nya fastigheter att ansluta till vårt nät.
Vi har tidigare inom styrelsen bestämt att de som vill ha kompensation för avbrottet har möjlighet att få en ersättning om max 100 kr. Då räknade vi med att avbrottet skulle vara högst två dagar. För er som har haft avbrott och vill ha kompensation för detta, mejla och tala om för oss hur många dagar avbrottet varade. Skicka ett mejlet till föreningen (info@etfiber.se) med ert namn och kontonummer (inklusive clearingnummer).

Utökning av kapacitet

Vår fiberförening tillhör ju en av de största på Gotland och anslutningen av nya medlemmar är fortsatt hög. Under det senaste året har vi anslutit ca 35 st, varav närmare 20 från området väster om Toftavägen. Medlemsinströmningen är större än vi räknade med från början och nu når vi snart kapacitetstaket när det gäller fastigheterna som ligger väster om Toftavägen. Därför behöver vi göra en utbyggnad av nätet för detta område.

Vi blir därför tvungna att byta ut stamledningar som går från noden som finns vid bageriet. De befintliga ledningarna måste dras ur och nya, större, måste blåsas i. Detta kommer innebära att förbindelsen bryts och det påverkar ju både internet, TV och de som har fast telefoni via bredbandet. Hur lång tid avbrottet blir är svårt att säga exakt men BRS tror att det tar en till två dagar.

Samtliga medlemmar som är berörda får nu i dagar e-post om detta så att vi i god tid förvarnar om avbrottet. Arbetena kommer att påbörjas måndagen den 12 mars.

Vi är naturligtvis ledsna för att inte kunna ha kontinuerlig leverans av bredband men inser också att förstärkningen av nätet är behövlig. Vi har inom styrelsen bestämt att de som vill ha kompensation för avbrottet har möjlighet att få en ersättning om max 100 kr. Det som berörs av avbrottet och vill ha ersättning ska skicka ett mejl till föreningen (et-fiber@hotmail.se) med sitt namn och kontonummer, inklusive clearingnummer.

Föreningsstämman

Måndagen den 1 maj hade föreningen ordinarie föreningsstämma i Tofta bygdegård. Till mötet slöt 18 av föreningens medlemmar upp.

Ordföranden Per Ahlström inledde stämman och föredrog tillsammans med sekreterare Birgitta Siltberg 2016 års verksamhetsberättelse. Totalt hade styrelsen nio möten under året där man bland annat beslutat att teckna ett serviceavtal med BRS Networks för att trygga driften av nätet. Vidare har styrelsen gjort en ny struktur på hemsidan och fastslagit principer för hur efteranslutningar ska betalas. 12 nya anslutningar har kommit till under året så det vid årsskiftet fanns 579 aktiva anslutningar i föreningens nät.

Kassören Stellan Bolin föredrog det ekonomiska resultatet som landade i ett överskott på 98 tkr. Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Stämman beslöt vidare att hålla medlemsavgiften oförändrad på 200:-/år samt att välja om de styrelseledamöter som stod på tur att avgå. En stadgeändring rörande flera paragrafer i stadgarna beslutades också, helt i enlighet med styrelsens förslag. Den innebär bland annat att bostadsrättsinnehavare nu kan bli medlemmar samt att takbeloppet för insats höjdes till 30 tkr för enskilda anslutningar och 15 tkr för sidobyggnader.

Mötet avslutades med trevlig samvaro kring kaffe och utmärkt fikabröd från Tofta Strandbageri. Till nästa års stämman laddar vi inför 5-årsfirandet!