Årsstämman

Årsstämman i Tofta bygdegård den 11 juni 2023, samlade ett 30-tal deltagare.

En kort sammanfattningen från stämman är att:

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Budgeten antogs av stämman.
  • Medlemsavgiften lämnas oförändrad och ligger kvar på 100 kr/år.
  • Det blev inte några förändringar i styrelsen då det blev omval på de med utgången mandattid.

När mötet var avslutat bjöds det på smörgåstårta, kaffe och kaka.

Trevlig sommar önskar Styrelsen