WAN

För routerns funktioner läs mer

3 C . WAN, kontakt med noden
Lampan har slocknat- är ur funktion
Åtgärd 1. Kontrollera mediakonvertern, se även punkt 1.

Åtgärd 2. Kontrollera sladden mellan mediakonvertern och routern.

Lyser inte lampan bör du kontakta Telenor.