Telefonen fungerar inte

För routerns funktioner läs mer

3 A. Phone /Telefon fungerar inte
Åtgärd 1 Kontrollera att sladden från telefonen sitter fast i routerns uttag Phone. Sladden skall vara inkopplad från telefonens huvudenhet till jacket eller direkt till routern.

Åtgärd 2 Sladdlös telefon, kontrollera att telefonens huvudenhet har ström och att handenheten (luren) har batterier. Byt batterier

Åtgärd 3. Kontrollera att lampan lyser på routern. Lyft på luren för att ringa och se om lampan på routern blinkar.

Prova med att starta om routern och vänta i 15 minuter, gör en ny kontroll.

Åtgärd 4. Kontakta Telenor