Presentation av föreningen

Presentation av föreningen

Eskelhem Tofta Fiber ekonomisk förening har till syfte att förse boende inom Eskelhem & Tofta socknar med bredbandsuppkoppling via fiber. Delar av Gnisvärd har en egen fiberförening och ingår därför inte. Däremot ingår några fastigheter i Hogrän och Stenkumla.

Medlem kan du bli om du äger en fastighet eller bostadsrätt inom föreningens område. Som ursprunglig medlem i föreningen har alla betalat en insats vars storlek har bestämts utifrån det anslutningsalternativ som valts. Alla betalade samma insats för samma alternativ oavsett var i området fastigheten/bostadsrätten finns. Efteranslutna medlemmar betalar dels för sin del av själva stamnätet, dels för den verkliga kostnaden för att ansluta fastigheten/bostadsrätten. Betalningen sker i form av insats och avgift. Se mer på sidan Bli medlem.

Som medlem betalar du en årlig medlemsavgift. Föreningen har årsmöte (föreningsstämma) varje år före juni månads utgång dit alla medlemmar inbjuds via e-post. Föreningens styrelse sköter det operativa arbetet under året.

Föreningen bildades i januari 2013 och grävprojektet genomfördes under 2014. Fibernätet driftsattes i januari 2015.

Länk till bli medlem: https://etfiber.sebli-medlem/