Power

För routerns funktioner läs mer

3 E. Power, strömtillförsel

Om denna lampa inte lyser kommer inte heller någon annan lampa på routern att lysa. Den är då utan strömförsörjning.

Lampan lyser inte- är ej inkopplad

Åtgärd: Gå till punkt 1, sidan 1

Lampan lyser- är i funktion

Åtgärd 1. Lampan lyser men ingen annan. Starta om routern och vänta 15 minuter!
Se även sidan 1, punkt 1 A

Åtgärd 2. Kontakta Telenor.