Enkät

Vårt gruppanslutningsavtal med Telenor går ut i januari 2022 och styrelsen kommer inför det att förhandla fram ett nytt gruppanslutningsavtal. Vi kommer att tillfråga de operatörer som finns på marknaden (Telia, IP-Only och givetvis Telenor samt eventuellt GEAB) och håller nu på att sammanställa vilka krav som är viktiga för oss i föreningen. Om allt går som det ska kommer vi att kunna presentera det nya avtalet på årsstämman 2021.

Alla medlemmar kommer att få en inbjudan till enkäten via e-post men du kan också nå enkäten här: Svara här