Historien

Under 2012 samlades intresserade från socknarna Eskelhem och Tofta för att undersöka möjligheten att gräva ner fiber och utveckla våra socknar. Region Gotland och Fibernät Gotland gav oss inspiration till att påbörja projektet. Hösten 2012 bildades en grupp som skulle arbeta med stadgar och undersöka förutsättningar för en fiberutbyggnad.

Vid den konstituerande stämman 21 januari 2013 bildades Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska Förening och 96 personer deltog vid bildandet från båda socknarna.

Grävning av fiber
Styrelsen började direkt att arbeta med hur man skall gräva, vilken operatör är bäst och hur kan få bidrag. Hösten 2013 började projektet ta form och våren 2014 påbörjades grävning som avslutades januari 2015. När styrelsen tog beslut om grävning så var det cirka 340 medlemmar och januari 2015 var det cirka 600 medlemmar  Därefter har ytterligare ett 20 tal medlemmar tillkommit.

Region Gotland som EU har gett bidrag till vårt landsbygdsprojekt och föreningen (medlemmarna) äger sitt fibernät.

Leverantör av tjänster
I början av projektet fanns det bara Telia som leverantör av fiber och regionen hade ett avtal att leverera bredbandstjänster på Gotland. Under 2014 kom in det flera leverantörer som IP only, Comhem och Bredbandsbolaget. En del hade kravet att föreningen skulle sälja nätet för att leverera bredbandstjänster. Föreningen slöt avtal på 7 år med Bredbandsbolaget och februari 2015 var nätet i funktion och tjänsterna med TV, telefoni och internet levererades med en hastighet med 100/100 Mbit/sec.

I juni 2018 gick Bredbandsbolaget samman med Telenor som tog över avtalet med föreningen.