Internet

För routerns funktioner läs mer

3 B. Internet, har inte kontakt med world vide webb.

Lampan lyser rött- är ur funktion

Åtgärd 1. Kontrollera att kabeln mellan router och konverter är isatt i sina uttag. Prova genom ta bort och sätta tillbaka kabeln. Man kan även byta kabel till en annan.

Starta om routern genom att bryta strömmen och vänta 15 minuter.

Åtgärd 2. Om internetlampan är röd och WAN lampan lyser.
Kontakta Telenor.

Lampan lyser grönt- är i funktion
Åtgärd 1. Kontrollera kabeln mellan router och dator. Prova med att ta ut kontakten och sätta tillbaka den både i routern och i den enheten som skall vara ansluten. Byt även till annan kabel för att utesluta fel i routern.
Dator: OBS Virus kan förhindra uppkoppling mot internet och för att vara säker bör man prova en annan enhet för att försäkra sig att det fel i routern.

Åtgärd 2. Kontakta Telenor