Författararkiv: Mikael Carlsson Kerstell

Styrelsemöte 2/11

Styrelsen träffades som vanligt i Eskelhems prästgård för att avhandla aktuella frågor. Vi fick en redovisning av den enkät som skickades ut till alla medlemmar i september. Svarsfrekvensen var en bit över 50% vilket är mycket bra för en webbenkät, vi tackar för allt engagemang från er medlemmar. Svaren ligger nu till grund för vår upphandling av framtida tjänsteavtal. Vi fick också in många synpunkter (både positiva och negativa) som vi tar med oss i vårt framtida arbete.

Styrelsen beslutade också på mötet att fastställa den offertförfrågan som nu skickats till tjänsteoperatörerna. Kraven har utformats med utgångspunkt i enkätsvaren som pekar på att majoriteten vill ha det ungefär som idag. Vi vill dock öppna upp för fler olika alternativ inom avtalet. Målet är alltjämt att kunna redovisa ett nytt avtal på stämman nästa år.

Styrelsen fick vidare rapport om att arbetet med nyanslutningar rullar på, till årets decemberinsläpp är det tre nya medlemmar på väg in. Vidare beslöt styrelsen att sponsra Livräddarna på Tofta strand med en anslutning utan kostnad.

Styrelsemöte 31/8

Under augustis sista timmar hade styrelsen i vår förening möte i Prästgården. Det första fysiska mötet sedan i februari, förutom stämman i juni. Vid mötet rapporterades att anslutningen av nya medlemmar den 1 juni gått som planerat samt att vårt nät nu är inmätt och dokumenterat till 100%. Vi arbetar vidare med att få tillgång till en digital karta över alla ledningar.

Arbetet med att förbereda inför nytt gruppanslutningsavtal fortsätter och styrelsen beslutade gå ut med en webbenkät till samtliga medlemmar inför det nya avtalet. Vidare kommer våra två nya styrelsemedlemmar att gå Fiberkurs hos Fibernät Gotland under september.

Årsstämma

Föreningen höll årsstämma söndagen den 28 juni vid Hembygdsgården i Tofta. Stämman hölls i strålande solsken med ett 20-tal medlemmar närvarande fysiskt och ett par via webbmöte.

Stig Pettersson höll med van hand i ordförandeklubban och ledde stämman på ett utmärkt sätt. Styrelsen rapporterade från ett 2019 med nyanslutningar och engagemang i Byanätsforum. Föreningen har vid årets slut 646 medlemmar och med den senaste nyanslutningen 1 juni detta år nästan 700 anslutningar.

En ny styrelse för det kommande året valdes där Stefan Hammarlund och Madeleine Ansén särskilt bör nämnas som nyvalda suppleanter. Mikael Lindholm tog klivet upp från suppleant till ordinarie då Mikael Swenson avböjt omval.

Efter avslutade förhandlingar tog styrelsen in synpunkter från medlemmarna inför förhandlingarna gällande nytt gruppanslutningsavtal som påbörjas under hösten.

Uppdatering 0817:
Nu är protokollet från stämman justerat och finns att ta del av här på hemsidan.

Styrelsemöte 1 juni

Styrelsen hade på nytt möte på måndagskvällen. Stor del ägnades åt att förbereda årsstämman den 28 juni, kallelse kommer inom kort via e-post. Samma dag driftsattes också abonnemangen för de nya medlemmar som kommit med nu till sommaren. Såvitt vi vet har det flutit på bra. Vidare ägnas mycket tid i styrelsen också till att förbereda upphandling av nytt gruppanslutningsavtal, dialog om detta kommer att föra på stämman.

Styrelsemöte 27 april

Styrelsen hade möte måndag den 27 april där vi bland annat bestämde att årets stämma kommer att hållas söndag den 28 juni. Vi väljer att lägga det så sent som möjligt så att vi kan vara utomhus på grund av den pågående pandemin. Kallelse till stämman kommer efter nästa styrelsemöte i början av juni.

Vi har också startat förberedande arbete med att ta fram ett nytt gruppanslutningsavtal när det nuvarande går ut i januari 2022. Mer information om detta kommer på stämman.

Vidare fick styrelsen rapport om de 20 nyanslutningar som släpps på 1 juni och att arbetet flyter på bra. Vi välkomnar våra nya medlemmar!