Anslutningsavtal

När en ny medlem beslutar sig för att efteransluta sin fastighet till fibernätet så tecknas ett anslutningsavtal mellan föreningen och medlemmen. Detta avtal reglerar kostnaderna för anslutningen samt medlemmens respektive föreningens ansvar vid arbetet med att färdigställa anslutningen.

Även när en ny medlem övertar en tidigare medlems anslutning tecknas ett anslutningsavtal mellan föreningen och den nya medlemmen.

Inkoppling av nya anslutningar görs två gånger per år.
Första tillfället är till den 1/6 (1 juni) och andra tillfället är den 1/12 (1 december).