Välbesökt informationsmöte

Vid informationsmötet i Eskelhems bygdegård den 22 oktober deltog ca 110 personer. Ungefär hälften av de som var med på mötet hade redan lämnat intresseanmälan. Flera passade på att lämna sina anmälningar på plats. Arbetsgruppen uppmanade alla att ta kontakt med sina vänner och grannar som inte var med på mötet och informera dem om fiberprojektet. Det är viktigt att alla engagerar sig i projektet, eftersom det är ett projekt för hela socknen. Anslutningsavgiftens storlek är ju helt beroende av hur många som går med. Ju fler desto lägre avgift.

Vid mötet visade arbetsgruppen preliminära siffror för hur stor anslutningsavgiften skulle kunna bli beroende på hur många som anmäler sig. Om alla, dvs. 100 %, går med skulle avgiften bli så låg som ca 2 900 kr. Skulle 75 % gå med skulle det bli 4 900 kr. Med 50 % anslutning blir avgiften ca 8 900 kr. Med 32 % (350 fastigheter) blir avgiften ca 15 700 kr. Beloppen gäller i de fall som man väljer det tioåriga abonnemanget. I dagsläget har ca 280 lämnat positiva intresseanmälningar. Arbetsgruppen kommer att här på hemsidan löpande redovisa antalet intresseanmälningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *