Valberedningens förslag

2016

Styrelsen
Stig Pettersson, ordinarie ledamot, och Ulla Johansson, Svante Larsson suppleant,
har avsagt sig omval.

Förslag på ordförande, 1 års mandat:
Per Ahlström, omval

Förslag på ordinarie ledamöter, 2 års mandat:
Urban Eskelund, omval
Mikael Carlsson, omval
Mikael Svensson, nyval
Förslag på styrelsesuppleant, 2 års mandat:
Leif Myr, nyval

Övriga i styrelsen med mandattid tom 2017:
Per Ahlström, ledamot
Birgitta Siltberg, ledamot
Stellan Bolin, ledamot
Mikael Lindholm, suppleant

Revisorer, 1 års mandat:
Tage Appelqvist, omval
Nils-Åke Axelsson, nyval
Revisorssuppleant, 1 års mandat:
Lars-Göran Lundh, nyval