Utstakning av fibern har nu börjat

Nu har vi börjat med att staka ut ledningen på riktigt, d. v s. i naturen. Om ni ser pinnar nerslagna på lite konstiga ställen kan det vara den första provutstakningen.

Vi har delat in våra socknar i 8 olika områden. I varje område finns en eller flera ”områdesansvariga” som skall svara för att staka ut lämpligast väg till alla fastigheter som ska anslutas till fibernätet. De områdesansvarigas namn, telefonnummer m.m. kommer inom kort att läggas in på hemsidan. Dessa områdesansvariga kommer så småningom också att prata med alla som ska ansluta sin fastighet till fibernätet och med alla markägare som berörs av ledningen. Föreningen vill skriva ett s. k markavtal med alla som berörs av stamledningen. Detta markavtal innebär att föreningen får rätt att lägga ledningen på berörd mark. För den sista biten in till respektive hus kommer normalt sett inget markavtal att skrivas.

Vi beräknar att börja gräva under april månad. Dessförinnan skall alla markavtal vara klara och dessutom röjning för ledningen. Detta innebär att vi har runt 2 månader på oss för detta! Som ni förstår är det en hel del att göra under en relativt kort period.

Vi kan också berätta att vi nu är upp i 500 fastigheter som ska anslutas till fibernätet. Antalet anslutningar uppgår till ca 530 st.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *