Utökning av kapacitet

Vår fiberförening tillhör ju en av de största på Gotland och anslutningen av nya medlemmar är fortsatt hög. Under det senaste året har vi anslutit ca 35 st, varav närmare 20 från området väster om Toftavägen. Medlemsinströmningen är större än vi räknade med från början och nu når vi snart kapacitetstaket när det gäller fastigheterna som ligger väster om Toftavägen. Därför behöver vi göra en utbyggnad av nätet för detta område.

Vi blir därför tvungna att byta ut stamledningar som går från noden som finns vid bageriet. De befintliga ledningarna måste dras ur och nya, större, måste blåsas i. Detta kommer innebära att förbindelsen bryts och det påverkar ju både internet, TV och de som har fast telefoni via bredbandet. Hur lång tid avbrottet blir är svårt att säga exakt men BRS tror att det tar en till två dagar.

Samtliga medlemmar som är berörda får nu i dagar e-post om detta så att vi i god tid förvarnar om avbrottet. Arbetena kommer att påbörjas måndagen den 12 mars.

Vi är naturligtvis ledsna för att inte kunna ha kontinuerlig leverans av bredband men inser också att förstärkningen av nätet är behövlig. Vi har inom styrelsen bestämt att de som vill ha kompensation för avbrottet har möjlighet att få en ersättning om max 100 kr. Det som berörs av avbrottet och vill ha ersättning ska skicka ett mejl till föreningen (et-fiber@hotmail.se) med sitt namn och kontonummer, inklusive clearingnummer.