Utdelning av konvertrar

Konvertrar (mediaomvandlare) till alla medlemmar som ska ha ett abonnemang har nu kommit till föreningen. Vi kommer att dela ut dem efter julhelgen vid nedan nämnda tillfällen. All övrig utrustning som router, TV-box m.m. skickar Bredbandsbolaget ut direkt till berörda medlemmar.

Tofta bygdegård:                                                                                                            Lördag 27 dec. kl. 10:00 – 14:00                                                                                    Söndag 4 jan. kl. 10:00 – 14:00

Eskelhem f.d. affären:                                                                                                    Söndag 28 dec. kl. 10:00 – 14:00                                                                                Torsdag 8 jan. kl. 18:00 – 19:00                                                                                      Tisdag 13 jan. kl. 18:00 – 19:00                                                                                      Onsdag 21 jan. kl.18:00 – 19:00                                                                                    Måndag 26 jan, kl. 18:00 – 19:00

De som inte har möjlighet att hämta sin konverter vid någon av dessa tillfällen kan hämta hos Per Ahlström Tofta (070-243 70 88), Mikael Lindholm Eskelhem (0702-68 60 90), Stellan Bolin Eskelhem (070-316 65 66) eller Birgitta Siltberg Eskelhem (070-553 05 11).