Styrelsemöte 18 november

Styrelsen hade årets sista möte den 18/11 där vi först fick en rapport från föreningens kassör att ekonomin är fortsatt god. Vidare beslöt styrelsen att teckna nytt serviceavtal med BRS då det gamla sagts upp till årsskiftet. Vi fick rapport från Byanätsforums nationella konferens den 10/10 samt från Fibernät Gotlands arbete. Till sist tog vi emot en översyn av föreningens stadgar som tidigare sekreteraren Birgitta Pettersson Siltberg gjort utifrån den nya lagen om Ekonomiska föreningar. Hon konstaterar att inga ändringar behövs vilket känns tryggt att veta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *