Stadgeändring

På föreningsstämman i maj beslutades som vi tidigare rapporterat om ändringar av föreningens stadgar. Dessa har nu godkänts av Bolagsverket så de har därmed trätt i kraft. Den nya stadgarna finns här på hemsidan under ”Om oss – Stadgar” och här.