Snart gräver vi i norra Tofta

Grävningen i Eskelhem går över förväntan. Visserligen har några elledningar och avloppsrör ”kommit i vägen” på grund av att fastighetsägare inte känt till var ledningarna går, men inga större skador har inträffat, och de som inträffat har åtgärdats snabbt.

Idag gräver ett grävlag vid Frändarve och fortsätter mot Rovalds och Övide i norra delen av Eskehem. Det andra grävlaget rör sig norrut längs med västergarnsvägen upp mot eskelhemsvägen och fortsätter sedan västerut på den södra sidan av eskelhemsvägen.

Ytterligare en grävmaskin sätts nu in, så arbetet kommer att löpa på bra. Så bra att grävningen i norra delen av Tofta kommer i gång i månadsskiftet maj/juni. De medlemmar i Tofta som har fastigheter norr om eskelhemsvägen och som berörs kommer i dagarna att få ett mail om vad som måste förberedas på den egna tomten. Senast den 26 maj ska förberedelserna vara klara så det inte behöver bli några onödiga stopp för grävmaskinerna. Vilka förberedelser som ska göras framgår också här på hemsidan under fliken ”Projektet” .