Placera nodskåp

Här ser vi hur det andra av tre nodskåp sätts på plats. Den här gången vid transformatorn i närheten av kyrkan i Eskelhem. Det är via det här nodskåpet som fiberföreningen får in all datatrafik in till föreningens fibernät så det är en verklig centralpunkt.