Nu har vi grävt klart

I torsdags blev vårt område färdiggrävt. Vi har nu grävt över 9 mil och det har gått väldigt bra. Visst har en och annan ledning m.m. grävts av eller skadats, men mot bakgrund av hur mycket som finns i marken och ibland på oväntade ställen har det skett vid ett fåtal tillfällen. Det kvarstår en del återställningsarbete av vägar m.m. och det kommer att påbörjas i nästa vecka. Föreningen är mycket nöjd med det arbete som Väg & Byggnadsgrus och deras underentreprenörer har utfört och hur samarbetet med föreningen har fungerat.

När det gäller fibreringen så håller BRS på för fullt att blåsa fiber på den västra sidan av Toftavägen. Arbetet flyter på bra. När blåsningen är klar i området början man att svetsa fibern. För att det ska vara möjligt att fibrera krävs att de som ska ha anslutningsbox utomhus har monterat denna och den medföljande vita fiberkabeln samt fäst fiberslangen i boxen. De fastigheter där det inte ska vara någon anslutningsbox utomhus kommer BRS att fibrera senare.