Nu är vi igång!

ET-fiber höll i går onsdag den 7 januari en invigning av fibernätet i samband med att nod 1 och 2 togs i drift. Trots kort varsel och att det var vardag samlades ett 50-tal medlemmar i snålblåsten. Bilder finns under ”Projektet/Bilder” i menyn ovan.

Dagen till ära ringdes det i kyrkklockorna i både Eskelhem och Tofta.

Ordföranden Per Ahlström inledde invigningen med att skåla med alla i den (alkoholfria) bubbel alla bjöds på. Han berättade därefter om fibernätets tillkomst från första mötet för tre år sedan tills i dag. Han berättade bl.a. att

  • det är grävt ca 9 mil och lagts ca 20 mil slang
  • samarbetet med entreprenörerna Väg & Byggnadsgrus och BRS Networks fungerat mycket bra.
  • föreningen totalt har 585 medlemmar med totalt 620 anslutningar
  • 554 abonnemang är tecknade med Bredbandsbolaget.
  • medlemmar, områdesansvariga och styrelse lagt ned ett stort antal timmar i projektet, där enbart styrelsen för sin del beräknas har lagt ned långt mer än 6000 timmar.

Därefter talade oppositionsrådet Eva Nypelius och beskrev inledningsvis bakgrunden till Region Gotlands satsning på bredband på Gotland med målet att alla socknar ska ha tillgång till bredband via fiber under 2015. Hon betonade vikten av tillgång till fiber för landsbygdens fortlevnad och utveckling både för boende, besöksnäring och företagande. Hon framhöll att Gotland ligger långt framme i jämförelse med övriga landet i bredbandsutbyggnad och det beror på den fantastiska engagemang som ET- fibers styrelse och medlemmar är ett exempel på.

Sedan beskrev Region Gotlands fiberansvariga tjänsteman Anne Ståhl Mousa de möjligheter och tjänster som nu kan utvecklas genom den nya teknik fiber innebär.

Avslutningsvis invigdes fibernätet av Eva Nypelius genom att knyta ihop två band (i Bredbandsbolagets färger grönt och vitt) och därmed uttryckte att nu är Eskelhem och Tofta sammankopplade med varandra och övriga världen. I samband med detta blåste styrelseledamoten Mikael Lindholm en mäktig fanfar i sitt näverhorn. En värdig avslutning där gårdagens kommunikationssystem lämnar över till nutidens.

Pressen var inbjuden till invigningen och på dagens helagotland.se finns ett reportage med bilder. Länk http://www.helagotland.se/samhalle/nu-kan-man-surfa-snabbt-i-eskelhem-och-tofta-10591567.aspx