Majbilder

Här följer lite dokumentation av var som hänt i föreningen under maj och inledningen av juni:

Ca 220 personer var med på föreningens årsstämma i Eskelhems bygdegård den 1 maj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slang och varningsnät plöjs ner i en gräsmatta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grävmaskinisten Kurre kommer fram även om det är trångt. Torbjörn hjälper till.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Klon” som plöjer ner fiberslangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det el. eller vattenledningar i marken går det inte att plöja utan då är det grävning som gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gäller att ha koll på träden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte många cm till godo, men det går bra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdelning av anslutningsboxar vid Nymans i Tofta.