Lyckad grävstart

I förra veckan startade grävningen för fiber i Eskelhem. Det har gått väldigt bra. Två duktiga arbetslag från Väg & Byggnadsgrus gräver, dels med en stor grävlastare (traktorgrävare), dels med en något mindre bandmaskin. Inom kort kommer ytterligare en bandmaskin att sättas in i arbetet. Går grävningen lika bra i fortsättningen som den har gjort hitintills kan grävningen i Eskelhem bli klar under maj månad/början av juni.

Vid Levide och österut mot och längs med vägen Klintehamn/Stenkumla är det färdiggrävt. Det var lite berg i marken, men det var inga problem för grävlaget. Även vid Tjuls där det finns en del berg är det färdiggrävt. Ett grävlag har nu fortsatt att gräva vid Boleks och följer vägen på den östra sidan i riktning mot Eskelhems kyrka. Det andra grävlaget ska gräva vid Rosenbys och vidare mot kyrkan på den västra sidan av vägen.

Grävning har också skett på tomtmark in till hus och spåren efter grävningen är mycket små. De medlemmar i Eskelhem som ännu inte förberett för grävningen på den egna tomten, bl.a. markera var i huset fibern ska dras in, uppmanas att göra det omgående.