Inför installation

 

Att tänka på vid installation av fiber till ditt hus.

Här nedan följer en redovisning av vad du som fastighetsägare skall tänka på inför installationen av bredbandet.

  1. Borra hål i väggen (räkna med att dra igenom ett 10 eller 12 mm VP rör)
  2. Montera anslutningsboxen på husväggen vid hålet där du vill att fibern skall komma in i huset. Anslutningsboxen kommer att delas ut successivt beroende på när vi kommer att börja gräva hos dig. Hjälp för Fastighetsinstallationen finns här på hemsidan. Boxen skall sitta på en höjd av 50-150 cm från marken. OBS! Boxen måste vara monterad när vi börjar fibrera, dvs. när BRS blåser i fibern i våra nedgrävda ledningar. När detta ska ske meddelas del via mail, dels här på hemsidan.
  3. Dra i fibern. Kom ihåg att fibern inte klarar för skarpa böjar. Inga böjar får vara skarpare än en snusdosas storlek.  Änden med kontakten skall vara på insidan och den kommer sedan att anslutas till en mediaomvandlare/konverter.

Var skall jag gå in med fibern i huset?

Om du tycker det verkar krångligt finns det hjälp att få, se nedan under rubriken Hur gör jag om jag inte själv klarar av att göra installationerna?

Övergången mellan fibern och ditt datornätverk i huset sker via en mediaomvandlare/konverter. Det är en dosa som omvandlar fiberns ljussignaler till signaler i en kopparledning/nätverkskabel. Dosan monterar du själv inomhus. Den kräver elanslutning.

Mediaomvandlaren/konvertern kopplar du sedan till en router/gateway med en nätverkskabel. Routern kräver också elanslutning. Routern är ditt eget hemmanätverks centrala enhet. I routern kopplar du in dina datorer, surfplattor, TV-box och telefoni.

Inkoppling av TV-box och datorer kan göras på tre sätt (kontakta din datorhandlare om du behöver hjälp):

  1. Inkoppling via nätverkskablar till din router. Installationen av nätverkskablarna får du själv göra i ditt hus. Kabelanslutning ger maximal hastighet på ditt bredband hela vägen.
  2. Via trådlös anslutning. Din utrustning kommunicerar med routern trådlöst. De trådlösa anslutningarna har i de flesta fall lägre hastighet, men du slipper å andra sidan att dra kablar runt i hela huset. De trådlösa nätverken har en begränsad räckvidd och kvalitén på signalen försämras när den skall passera väggar och tak. Det går att köpa till utrustning som kan förstärka signalen vid behov. Hör med din datorhandlare.
  3. Det finns även möjlighet att föra över nätverkets signaler genom eluttaget. Det kan vara bra om man har tjocka väggar eller annat som hindrar en trådlös lösning. Det kan särskilt vara bra när man skall föra över signalen till TV-boxen. Principen är att man har en speciell adapter som man kopplar ihop med routern med nätverkskabel. Där man vill ha ut signalen sätter man den andra adaptern och en nätverkskabel mellan adaptern och TV-boxen. Bästa effekten får man om eluttagen är på samma fas i elsystemet, men det fungerar även om det är olika faser.

TV-boxen placerar du vid din TV och kopplar in den till din tv via en HDMI-kabel eller en scart-kabel. Om du vill koppla in din TV-box trådlöst måste du köpa till en sändare- och mottagareenhet. Det finns att köpa hos Telenor och kostar i dagsläget 795 kr om du beställer den i samband med tecknande av ditt abonnemang. Både TV-boxen och den trådlösa enheten kräver eluttag.

Din dator kan du antingen koppla in via en nätverkskabel eller trådlöst. De flesta bärbara datorerna har möjlighet till trådlös uppkoppling medan de flesta stationära datorerna brukar kopplas till en nätverkskabel. Det går att köpa till ett trådlöst nätverk till din dator om den inte har det. Hör med din datorhandlare.

För att dina vanliga telefoner skall fungera trycker du i en medföljande telefonkontakt i ditt första telefonjack och ansluter till din router. Det första telefonjacket skall bryta, dvs. det skall bli tyst/ingen kopplingston när du lyfter på luren, i alla andra telefoner/telefonjack i ditt hus. Se nedan hur du gör. Det är också möjligt att koppla om dina telefonjack så att du kan byta plats på det första jacket till det ställe där du vill ha routern.

Hur gör jag om jag inte själv klarar av att göra installationerna?

Det finns flera firmor på ön som specialiserat sig på att göra dessa installationer. Vi håller på att förhandla fram avtal för föreningens medlemmar med några av dessa. Timpriset kommer att ligga på ca 430 kr. Vilka de blir och mer om vad de kommer att kosta läggs ut på hemsidan inom kort.

Du kan också höra om du kan få hjälp av en granne som vet hur man gör.

Så här hittar du ditt första telefonjack:

Det är viktigt att mellanproppen (splittern) kopplas i det första jacket i telefonslingan i bostaden – då kan du ansluta telefoner till husets övriga jack. I lägenhet brukar det första telefonjacket vara det jack som sitter närmast ytterdörren. I en villa sitter första telefonjacket oftast på bottenvåningen. Om inkommande telefonledning går via luftledning kan inkommande ledning finnas på övervåningen.

Observera att denna guide endast fungerar om du idag har ett analogt telefoniabonnemang kopplat till telefonjacken, dvs. inte IP-telefoni.

1. Placera en analog telefon (Obs! Ej bärbar telefon) med avlyft lur i det förmodat första telefonjacket. Se till att kontakten som kopplas in i telefonjacket har kvar brytstiftet som sitter mellan de nedre stiften.

2. Kontrollera övriga telefonjack med hjälp av en annan telefon (Obs! Ej bärbar telefon) genom att koppla in den i vart och ett av de övriga jacken.

a. Hörs ingen kopplingston är allting rätt, gå vidare och prova nästa telefonjack.

b. Hörs kopplingston kan det betyda att detta är det första telefonjacket. Gå tillbaka till steg 1, lämna telefonen med avlyft lur i det här jacket och upprepa sedan steg 2 för alla övriga  jack.

3. Skulle inget första telefonjack hittas kan det bero på att jacken inte är seriellt kopplade utan istället parallellkopplade.